השלב השביעי בטיפול בעור הפנים

מוצרים מיוחדים וטבעיים אלו הם השלב השביעי, האחרון והחשוב ביותר בטיפול בעור הפנים בשעות היום. כל המוצרים הם בעלי נוסחאות חדשניות להגנה מהשמש ומפגעי הסביבה ומשלימים את הטיפול בעור הפנים, יש להקפיד על מוצרי ההגנה בבוקר בכדי לתת הגנה מספקת לעור הפנים ומומלץ להשתמש בהם מספר פעמים ביום ובמספר שכבות. אנו ממליצים לשלב מספרי תכשירי הגנה, אחד על השני בכדי לקבל הגנה ארוכת שעות מהשמש ומפגעי הסביבה כגון אור פלורסנטי המזיק לעור ורדיקלים חופשיים הנמצאים בכל מקום. השימוש במוצרים אלה הוא מייד אחרי הקרמים וזאת בכדי לשמור על האפקטיביות של השכבות שנמרחו לפניו וכן בכדי לתת לעור מענה נגד קרני השמש ולהגנה לאורך זמן.