מבוא

 1. ברוכים הבאים לאתר של LAOR. האתר הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים והגולשות ברשת האינטרנט (להלן: ״האתר״).
 2. משמעותה של המילה ״פעולה״ בתקנון זה הינה – כל פעולת רכישת מוצרים המוצעים באתר.
 3. הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה נגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלה.
 4. אם תבקש(י) להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, תידרש(י) להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות.
 5. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
 6. לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו חשבון פייפאל (PayPal) או כרטיס אשראי של אחת מחברות האשראי המנויות להלן, ותקף ביום ביצוע הפעולה:
 • ויזה
 • מאסטרקארד
 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

הזמנת מוצרים

 1. חברת LAOR מציעה למכירה מגוון רחב של מוצרים (להלן: ״מוצרים״). לצד המוצרים המיועדים למכירה ,מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות סימון בעגלת הקניות. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות, לא תוכל לרכוש אותם, ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.
 2. על מנת שנוכל למלא את הצעתך לרכישת מוצר (להלן: ״הזמנתך״), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של חברת LAOR.  למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, חברת LAOR  שומרת לעצמה את הזכות להגיש לך באמצעות מייל או לטלפון, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.
 3. חברת LAOR לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

אופן ביצוע הזמנה

 1. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את חברת LAOR לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
 2. רק לאחר שחברת LAOR תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ותקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כבת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי חברת LAOR.
 3. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי חברת LAOR.
 4. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא חברת LAOR רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
 5. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים או שגויים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח + דמי טיפול בסך 5% מגובה העסקה. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל״ז – 1977 ו/או בכל דין.

אמצעי התשלום

 1. באפשרותך לשלם באמצעות חשבון פייפאל או כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי איתן אנו עובדים. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך. אמצעי תשלום אחר לא יתקבל באתר.
 2. שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מפייפאל או מחברת הסליקה על תקינות העסקה.

מועד אספקה

 1. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 30 ימים (להלן: ״מועדי האספקה״). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א׳-ה׳, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, חברת LAOR עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה.
 2. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה/מלחמה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר מטעמה של חברת LAOR להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
 3. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של חברת LAOR. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי חברת LAOR ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
 4. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם חברת LAOR  ובכפיפות לרשימת הישובים של חברת LAOR  בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם חברת LAOR  לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות מרחק גיאוגרפי, בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה חברת LAOR הפוסקת הבלעדית.

מחירים ותשלומים

 1. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכול כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.
 2. חברת LAOR רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.
 3. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע״מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 4. ניתן לאסוף את המוצרים בחנות, ללא כל תוספת דמי טיפול.

 

ביטול עסקה

 1. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית ולא נעשה בהם שימוש בכלל. עבור מוצרים אלה תקבל זיכוי כספי, בניכוי דמי ההובלה, ו-5 אחוזים מערך המוצר או 100 שקלים, הנמוך מבניהם, כקבוע בחוק הגנת הצרכן. תנאי ההחזרה הנ״ל חלים רק אם המוצר נבדק על ידי צוות חברת LAOR בחנות של חברת LAOR.
 2. אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם חברת LAOR ונמצא שנעשה בו שימוש כלשהוא, שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה המקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה – לא יינתן כל זיכוי.  בנוסף, חברת LAOR תחייב את הלקוח המחזיר בכל הוצאה או התחייבות אחרת ש LAOR הוציאה או התחייבה בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה, לרבות עמלות כרטיסי אשראי.
 3. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.

אחריות

 1. חברת LAOR ו/או מי מטעמו, אינם נושאים באחריות לכל מצג או תמונה המוצגים באתר. התמונות להמחשה בלבד – לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד חברת LAOR.
 2. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כל זאת בתנאי שהמוצר נבדק על ידי צוות חברת LAOR בחנות של חברת LAOR ואכן נמצא פגום עפ"י שיקול דעת בלעדי של חברת LAOR.
 3. בשום נסיבות לא תחול על LAOR ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע חברת LAOR ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
 4. חברת LAOR  ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
 5. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי חברת LAOR או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
 6.  רכישה באתר של חברת LAOR היא באחריות הלקוח בלבד ולא תהיה כל אחריות רפואית ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי חברת LAOR או מי מטעמו בגין תכונות המוצר, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

תנאים נוספים

 1. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה (למעט פרטי כרטיס האשראי), כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של חברת LAOR אשר לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
 2. בכל מקרה אשר בו, מחמת ״כוח עליון״, נבצר יהא מ חברת LAOR  לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא חברת LAOR  רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. בסעיף זה ״כוח עליון״ משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
 3. חברת LAOR  שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה, ולא תישא בכל אחריות באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי- המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.

כללי 

 1. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה